Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 14. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Foreløbigt regnskab 2021 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om foreløbigt regnskab 2021 - Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af lånoptagelse for 2021 og Kloak A/S' medfinansiering af Øster Å. Tillægsbevilling 2022
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af oplæg til behandling af de koncernfællesområder ift. Mere tid til kerneopgaven
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udpegning til Klimapolitisk Dialogforum
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af borgmesterens deltagelse i studietur til Bruxelles i regi af BRN/KKR
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2021
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.024 og Lokalplan 2-2-114 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.015 og Lokalplan 7-1-115 Boliger, Lucernevej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 2-3-103 - Offentlige formål mv. - Løvvang, Nørresundby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Udmøntning af byfornyelsesmidler 2022 og 2023
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af ekspropriation vedr. arealerhvervelse til cykelsti, Myrtevej i Kongerslev
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - Tranholmvej
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af værtsskab for international bæredygtighedskonference i 2024
Beslutning: Udsat med bemærkninger
17. Godkendelse af forslag til procesplan for klimabudgetter 2023-2026 samt CO2-konsekvenser
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af Byrådets vilje til pålæg af rådighedsindskrænkninger til grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Anbefales

Lukket

19. Godkendelse af sammensætning af Kunstudvalget og Billedkunstrådet
Beslutning: Anbefales

Åben

20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
22. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.