Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 28. februar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om årsmøde mellem Økonomiudvalget og UCNs ledelse
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af dispositionsmulighed på konti for erhvervssamarbejde og markedsføring af Aalborg Kommune gennem aftaler med eliteidrætsklubberne
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.059 for området ved Stuhrs Brygge (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.032 og Lokalplan 5-9-110, Solceller, Kæragerholmvej, Landområde Nord (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (fornyet høring)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Nørresundby Byudviklingsplan med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Uddannelsesråd
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Integrationsråd.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Orientering om tidsplan for etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af lånoptagelse til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale almene ældreboliger Pynten og Hassinghave. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til § 17, stk. 4-Landdistriktsudvalget
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Nordjyllandsværket A/S til etablering af elkedel
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Varme A/S til etablering af lagertanke
Beslutning: Anbefales

Lukket

15. Godkendelse af ansøgning om afsked med forkortet opsigelsesvarsel
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af ny lønmæssig klassificering af leder på Huset i Hasserisgade
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af sammensætning af Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg 2022-2025
Beslutning: Anbefales

Åben

18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.