Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 14. februar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på personalejuridisk redegørelse og det videre arbejde vedrørende udbygningsaftaler i By og Land
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2023-2026
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2021 pr. 11. februar 2022
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af ændring af Bilag 1 til Kasse- og Regnskabsregulativet "Retningslinjer for bogføringsprocessen"
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.012 og Lokalplan 8-2-101 Erhverv, Gadekærsvej, Sejlflod (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.020 og Lokalplan 9-4-107 Færgelejer, Hals-Egense (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema A for 14 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 100, St. Restrup Fælled, Nibe
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Hasseris Boligselskab afd. 3, Slåenvej, Aalborg C
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af endelig anskaffelsessum skema C - Boligforeningen Enggaarden afd. 24 - Koldsmindevej
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af ekspropriation til anlæggelse af bustracé til Plusbus, etape 01.1 - Skydebanevej, Aalborg
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 06 - Bornholmsgade
Beslutning: Anbefales
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.