Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 7. februar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering i 2022
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om ændring i kontingent til Business Region North Denmark (BRN) og midler til turisme 2022
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.058 og Lokalplan 1-3-116 Boliger og erhverv, Kastetvej og Absalonsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af interessetilkendegivelse til EU-missionen for klimaneutrale byer
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af I/S Reno-Nord - Godkendelse af lånoptagelse
Beslutning: Anbefales

Lukket

7. Godkendelse af ansættelse af økonomidirektør/vicekommunaldirektør
Beslutning: Anbefales

Åben

8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Intet
11. Opfølgning på drøftelser i Det udvidede Økonomiudvalg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.