Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 10. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget 2022-2025
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af valg af næstformand i Økonomiudvalget
Beslutning: Se referat
4. Orientering om Økonomiudvalgets møder i 2022
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om introduktion til arbejdet i Økonomiudvalget
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse - Kommunale dokumenter - underskrift (tegningsbemyndigelse) 2022
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ombygning af Hjulmagervej 22C og 22H til Center for Parkering, Vagt og Service – Tillægsbevilling 2022
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters opgaver i 2021
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af fordelingen af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2022
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af ejerrepræsentant til generalforsamlinger i A/S og P/S i 2022
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af velfærd og regelforenkling i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 02.1 Kastetvej
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 10.2 - Bertil Ohlins Vej, Aalborg Ø
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af ændringer i kommissorie for Uddannelsesrådet - 2. behandling
Beslutning: Anbefales

Lukket

15. Godkendelse - Aalborg Erhvervsråd - medlemmer 2022-2025
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af medlemmer af Aalborg Iværksætterråd og af ændring af funktionsperiode for eksterne medlemmer
Beslutning: Anbefales

Åben

17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.